Etabl.

2011

Velkommen til Sundbytunet

Sundbytunet er et lite sentrum midt i sentrum, bygget på 7 generasjoners historie. Vi holder åpent for alle - både publikum og de som ønsker seg et eget lokale for butikk eller kontorplass for bedrifter. Vi er en aktiv deltaker i det lokale nærings- og kulturlivet på Jessheim og omegn og huser jevnlig arrangementer og aktiviteter på tunet og i våre lokaler.

Velkommen til oss

Vi på Sundbytunet

Her finner du en oversikt over alle oss
på Sundbytunet

Historien om Sundbytunet

Den opprinnelige gården, Døhlen gård, som Sundbytunet er bygget og restaurert på i 2011, er et av byggene i sentrum av Jessheim som er kulturhistorisk merket.

Hovedhuset på gården ble flyttet hit i 1850 og stod tidligere på "hovedbølet" Døli. Bygningen har huset både landhandleri og kommunestyresal inntil den  ble bolig for eierens forfedre...

“Vi minnes ikke dager,
men øyeblikk.”

 

– Cecare Pavese –